Kdo nám už pomohl?


V této části jsou uveřejněny osoby a subjekty, které nám již jakoukoliv formou pomohly.

Na úvod musíme poděkovat všem lékařům Moniky za jejich vstřícnost a péči, kterou naší dceři věnují. Monika už od narození prošla mnoha vyšetřeními na různých pracovištích, nicméně bychom rádi jmenovitě zmínili:

- MUDr. Kláru SIXTOVOU, dětská neurologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

- MUDr. Bohumila GLOSERA, dětská neurologie a rehabilitace, Neurologická ordinace, Praha

- MUDr. Hanu PEREGRINOVOU, dětské oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Jižní Město II, Praha

- MUDr. Tomáš HONZÍK, PhD., metabolická jednotka a oddělení pro kojence a batolata, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK), Praha

- MUDr. Evu AUGUSTINOVOU, SOS ambulance, Hurghada, Egypt

- Mgr. Pavlu SKALOVOU, Středisko rané péče Diakonie ČCE, Praha


Dále nám pomohli (aktualizováno 18. 5. 2012):

- rodinní příslušníci (rodiče, prarodiče, sourozenci)

- zaměstnavatelé

- Kateřina, Jan a Kubík Fischerovi

- Lada Dragounová a Tomáš Polák s Matoušem

- Nadace Naše dítě

- Nadace SYNER

- Lenka Geroltová

- společnost Portaflex s. r. o.

- Nadační fond Sluníčko pro děti

- naši sousedi z "řadovek"

- AveVia o.p.s.

- společnost ÚVT, s. r. o.

- Nadační fond J & T


Všem děkujeme, včetně vás, kteří jste nám pomohli bez přání být uveřejněni na těchto stránkách.